Wat we doen

Wij bieden individuele begeleiding vanuit de thuissituatie, persoonlijk en op maat, volledig afgestemd op jouw eigen leerdoelen. Alles is gericht op het vergroten van jouw zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  We kijken naar jouw mogelijkheden met oog voor de problemen en kijken voorbij je diagnose.

In de woonvorm is de begeleiding gericht op concrete doelen die vooraf samen zijn vastgesteld in het zorgplan. Het hoofddoel van de begeleiding is het vergroten van je mogelijkheden, kijkend naar je kwaliteiten en talenten, en verbeteren van je zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

De methode die we hanteren gaat uit van belevingsgericht begeleiden. Het betekent dat we in de praktijk naast je gaan staan en kijken waar wensen en doelstellingen liggen. Op basis van het zorgplan werken we samen aan kleine, concrete en haalbare doelen om de regie over eigen leven te vergroten en inzicht in je eigen (on)mogelijkheden te krijgen. Jouw dagelijkse leven is het uitgangspunt; we geloven in ervaringsgericht leren door oplossingsgericht vragen te stellen. En we helpen je bij de dingen die gedaan moeten worden.

Kleinschalige woonvorm
Havenzorg biedt beschermd/begeleid wonen aan (jong)volwassenen met een diagnose of andere (psychische) problemen die het zelfstandig wonen in de weg staan. In een woonhuis waar meerdere (jong)volwassenen wonen, bieden wij hulp, begeleiding en training, wat semi-zelfstandig wonen mogelijk maakt. Ook zelfstandig wonen met hulp op afroep is een optie.

In de woonvorm woon je samen met anderen en krijg je zowel individuele als groepsbegeleiding. De begeleiding is gericht op de zelfredzaamheid door het bevorderen van kennis en oefenen van vaardigheden op alle levensgebieden. Door het inslijten van vaardigheden en door het leren van elkaar wordt maximaal resultaat bereikt. In het huis werken diverse woonbegeleiders met de groep als geheel en daarnaast heb je een eigen persoonlijke begeleider/coach, die makkelijk bereikbaar is indien nodig.
Om bij Havenzorg in aanmerking te komen voor beschermd wonen is dagbesteding een vereiste. Een goed dag- en nachtritme geeft structuur, houvast en energie en het vergroot het zelfvertrouwen en de motivatie. Dagbesteding kan bestaan uit opleiding, vrijwillig of betaald werk of sociale werkplaats. Nog geen dagbesteding? Dan wordt daar samen actief naar gezocht.