Inclusiecriteria:

 • Psychische aandoening
 • Psychosociale problemen
 • Licht verstandelijke beperkingen
 • Voor het leveren van zorg beschikken over een passende WMO of een WLZ indicatie.

Exclusiecriteria:

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of omgeving wordt en niet binnen de bevoegdheden van De Haven te handhaven valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering c.q. beëindiging zorg. De Haven kan geen hulp bieden wanneer er sprake is:

 • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • Die ernstige suïcidaal gedrag vertonen;
 • Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie.
 • Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
 • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
 • Met actuele ernstige drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Met psychoses of die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Met ernstige agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de medebewoners en medewerker;
 • Met dusdanig  ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist (Wet BOPZ of Wvgg of Wet zorg en dwang)
 • Met lichamelijke beperkingen of chronische ziekte waardoor medische of verzorgende handelingen nodig zijn