Missie
De Haven biedt ondersteuning en begeleiding aan (jong) volwassenen met een psychische diagnose zoals autisme, ASS, ADHD, Borderline of andere GZ diagnoses waardoor ze problemen ervaren met zelfstandig wonen en leven, persoonlijk en op maat, volledig afgestemd op de eigen leerdoelen en behoefte. Alles is gericht op het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Visie
Bij de Haven staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden en dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.