Medezeggenschap cliënten

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van Haven Zorg.
Vanuit deze positie denkt en praat de cliëntenraad mee over ontwikkelingen in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
4 keer per jaar is er een overleg waarvoor alle cliënten worden uitgenodigd.

De onderwerpen die we behandelen zijn zeer uiteenlopend zoals de stand van zaken binnen de zorg en de gevolgen daarvan,
en zij gaan in gesprek over welke acties we kunnen ondernemen die de veranderingen in de zorg met zich mee brengen.