Medezeggenschap cliënten

Omdat HavenZorg een kleine organisatie is, hebben we geen officiële cliëntenraad; dat hoeft ook niet. Meer daarover staat in bijgaande handreiking van de Rijksoverheid. Medezeggenschap en inspraak wordt vooral geregeld in de dagelijkse begeleidingsmomenten, via het whitebord, de ideeënbus en via zogenaamde pizza-gesprekken die we 3 keer per jaar organiseren. Daarin delen we beleid en doelen en halen we behoeften, wensen en eventuele tips, klachten en complimenten op.  Hiervan maken we verslag waarna we terugkoppelen hoe en wanneer de relevante punten worden opgepakt of zijn afgehandeld. Op deze wijze geven wij invulling aan inspraak en medezeggenschap