Klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent over uw begeleiding kunt u dit uitpraten met de begeleiders. De klacht wordt dan altijd intern opgepakt door de directie. De Havenzorg probeert altijd in gesprek te gaan om samen te zoeken naar een goede oplossing.

Wanneer u er niet uitkomt met uw begeleider kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator. Er zijn 2 manieren om een klacht in te dienen:

Komt u er niet uit met de zorgaanbieder dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie.

Fase 1 (interne klacht)

  1. Telefoon

Bel De Haven op +31 6 14479797. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

  1. Email

U kunt uw klacht indienen via directie@havenzorg.nl

  1. Post

Omschrijf uw klacht in een brief naar:

De Haven

Ploegstraat 1

5615 HA Eindhoven

De schriftelijk ingediende klacht wordt ondertekend en bevat tenminste;

  1. de naam en het adres/e-mail van de klager;
  2. de dagtekening;
  3. een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  4. een door klager ondertekening

Fase 2 (externe klacht)

De Havenzorg heeft een externe klachtencommissie voor professionele afhandeling maakt zij gebruik van de diensten voor Klachtenportaal Zorg.
Het gesprek is informeel en oplossingsgericht. De klachtencommissie benadert jou uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht. Samen met de klachtenfunctionaris bepaal jij de vervolgstappen. Zie https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/